Image Alt

Warsztaty

W

Warsztaty redukcji stresu popularyzowane pod nazwą maindfullnes.

Są to ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące. Służą one integracji półkul mózgowych w celu zwiększenia ich efektywniejszego działania oraz redukcji stresu i napięcia emocjonalnego. W trakcie warsztatów zapraszamy uczestników także na zajęcia przygotowywania zdrowych posiłków, tak aby służyły odżywianiu komórek organizmu. W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymują diagnozę poziomu stresu wykonaną medyczną metodą EEG Biofedback oraz adekwatny do analizy trening. Efektem warsztatów jest podniesienie umiejętności skutecznego i długotrwałego zarządzania swoim stresem, co zaowocuje większą kontrolą nad emocjami co pozwoli zrozumieć mechanizm powstawania stresu a w konsekwencji stosowania ćwiczeń pozwoli na jego redukcję.

Uczestnicy otrzymują również wskazówki, jak trwale mobilizować organizm do pokonywania presji towarzyszących w życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Warsztaty mają na celu zwiększenie osobistej efektywność.

Techniki antystresowe:

  • techniki integracji emocji,
  • praca z gniewem – najsilniejszą emocją,
  • budowanie poczucia wewnętrznej wolności, jako najsilniejszego czynnika
  • przeciwdziałanie stresowi,
  • budowanie poczucia wartości,
  • techniki akceleracji oddechu – natychmiastowa redukcja stresu,
  • oddech połączony – technika codziennej integracji i regeneracji psychofizycznej,
  • sposoby radzenia sobie ze stresem w zależności od profilu osobowości,
  • sport jako metoda na redukcje skutków stresu,
  • dieta, suplementy, środki obniżające poziom stresu.