Image Alt

Biogazownie

Biogazownie są instalacjami służącymi do celowej produkcji tzw. biogazu, czyli gazu zbliżonego swymi właściwościami i składem do gazu ziemnego.

Do produkcji wykorzystywane są między innymi odpady organiczne pochodzące z przemysłu spożywczego, biomasa roślinna lub odpady pochodzenia zwierzęcego. Opierając się na informacjach publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej Polska realizuje aktualnie 580 projektów biogazowni o łącznej mocy 587 MWe o średniej wielkości około 1,42 MWe. Koszt budowy biogazowni w Polsce to w przeliczeniu na 1,1 MW około 15 mln zł/MW. Biogazownia tej wielkości generuje zapotrzebowanie na około 40 tys. ton gnojowicy i 20 tys. ton kiszonki kukurydzy. Po przeliczeniu kosztów można założyć, że zwrot inwestycji następuje średnio po ok. 3 latach. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców przemysłu rolno-spożywczego. Czas realizacji projektu wynosi od 9 do 18 miesięcy w zależności od planowanej mocy biogazowni. Mniejsze biogazownie o mocy 230 kW, to koszt w przeliczeniu na 1 MW zainstalowanej mocy elektrycznej 21 mln zł, inwestycja ta zwraca się po około 5 latach.

Dzięki zaangażowaniu całego zespołu projektowego, realizacja projektów zamawianych przez Klientów Ecostacji odbywa się na eksperckim poziomie. Nasi Klienci korzystają z naszej szerokiej wiedzy w obszarze inwestycji proekologicznych, znajomości zagadnień prawnych oraz realiów polskiego rynku OZE. Zapewniamy również kompleksowe szkolenia w zakresie obsługi biogazowi. Do zobaczenia w terenie.