Image Alt

Rozwiązania fotowoltaiczne

fotowoltaika dla firm

Ecostacja instaluje systemy fotowoltaiczne o zróżnicowanej mocy w zależności od zapotrzebowania energetycznego.

W zależności od poszycia dachowego dobrana zostaje odpowiednią konstrukcja, falownik oraz moc modułów.

Projekt elektrowni stanowi nieodłączną część umowy, tak jak i wykonanie przyłączenia do sieci elektro energetycznej.

Oprócz standardowych rozwiązań wdrażane są także trudne instalacje wymagające eksperckiej wiedzy mikro elektrownie czy fermy które cechują się zwiększoną wydajnością, lub innowacyjnymi komponentami z uwagi na nietypowe położenie w zacienionych miejscach lub posiadające niewystarczająca lub nietypową powierzchnię.

Nowe mikroinstalacje powinny posiadać zintegrowany z falownikiem układ zabezpieczeń, na który składają się: dwustopniowe zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie podnapięciowe, zabezpieczenie podczęstotliwościowe, zabezpieczenie nadczęstotliwościowe, a także zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).

Ponadto dla wszystkich mikroinstalacji proponowana jest automatyczna redukcja mocy czynnej przy f >50,2 Hz według zadanej charakterystyki P(f), a także regulacja mocy biernej według zadanej charakterystyki Q(U) i cos φ (P).

Kluczowa zmiana to także wprowadzenie wymogu przyłączenia trójfazowego dla mikroinstalacji o mocy ponad 3 kW. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, przyłączenia jednofazowe (lub trójfazowe) będzie można wykonywać tylko w przypadku mocy mniejszej lub równej 3 kW.

Zasady działania instalacji fotowoltaicznej moduły fotowoltaiczne w domu pozyskują energię z promieniowania słonecznego, zamieniając ją w energię elektryczną. Wytworzony w krzemowych modułach (panelach) fotowoltaicznych prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) DC/AC i zostaje przekształcony w prąd zmienny, czyli dokładnie taki jaki w gniazdkach (230V). Oznacza to, że można go wykorzystać w posiadanych urządzeniach.

Energia bierna może ulec kompensacji, ponieważ falownik jako odbiornik energii ma bardzo dobre własności, tzn. nie wymaga kompensacji mocy biernej indukcyjnej, lub w niewielkim stopniu. Dzieje się tak, ponieważ prąd wpływa przez prostownik do kondensatora filtrującego. Niezależnie od działania prostownika zauważalny jest charakter pojemnościowy.