Image Alt

Dotacje i programy lokalne

Ecostacja dostarcza rozwiązania finansowe
także w oparciu o dotacje i programy lokalne.

Program „Mój prąd”

Dofinansowanie w postaci dopłaty są przyznawane na inwestycje w panele słoneczne, które zostaną opłacone (liczyć będzie się data potwierdzenia opłacenia, np. przelewu) po 23 lipca, czyli dniu ogłoszenia programu.

Dotacjami będą objęte wyłącznie instalacje fotowoltaiczne (przede wszystkim panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robocizna) o mocy od 2 kW do 10 kW.

Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).

Program „Czyste Powietrze

Dofinansowanie instalacji obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Decydując się na program Prosument można otrzymać dotację nawet do 40% obniżając koszt inwestycji.

Program „Bocian

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w tym instalacji fotowoltaicznych. Finansowanie ma formę pożyczki do 85 % kosztów elektrowni słonecznej.

Program realizowany będzie w latach 2015-2023. Podpisywanie umów jest możliwe do 2020r. Program przeznaczony jest na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w tym instalacji fotowoltaicznych o mocy minimalnej 40kW do mocy maksymalnej 1MW.

Zdobądź dofinansowanie na produkcję własnego prądu

Produkcja własnego prądu wiąże się z oszczędnością, ale również dbaniem o środowisko. Dzięki takiej instalacji możesz nie tylko korzystać z energii elektrycznej, ale również ogrzewać swój dom i wodę. Panele fotowoltaiczne, czyli inaczej fotowoltaika to inwestycja na długie lata, ponieważ zyskując dofinansowanie, część środków zaczyna się wkrótce zwracać. Możesz w ten sposób oszczędzać na rachunkach nawet mieszkając w Warszawie.

Dotacje na fotowoltaikę są przyznawane w ramach Programów takich jak: “Mój prąd”, “Czyste powietrze” czy “Bocian”. Każdy z tych programów obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych niezależnie od lokalizacji. Jeśli rozliczasz się z podatku rolnego, zgodnie z prawem możesz odliczyć 25% wartości inwestycji w Twoją instalację od podatku rolnego! (art. 13 Ustawy o podatku rolnym 2017 (Dz.U. 2016, poz. 617). Rolnik może skorzystać także z programu agroenergia gdzie Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. Zł lub dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

Ecostacja – fotowoltaika, która pomoże zadbać Ci o środowisko

Z roku na rok poziom zanieczyszczenia powietrza zaczyna wzrastać. Jest to powód nie tylko do zaniepokojenia, ale także podjęcia odpowiednich środków, aby owe zanieczyszczenie zminimalizować. Otrzymanie dofinansowania na fotowoltaikę np. w Warszawie, jest bardzo łatwe i składa się jedynie z kilku kroków.

Dotacje na fotowoltaikę – Warszawa już to ma!

Prąd ze słońca jest energią czystą, ponieważ podczas jego produkcji nie dochodzi do emisji CO2. Sprawia to również, że świadomie wybieramy inwestycję, która wykorzystuje odnawialne źródła energii takie jak fotowoltaika.

Warszawa uznawana jest za najbardziej rozwinięte miasto. Jednak nie zawsze mieszkanie tam musi wiązać się z wysokimi kosztami. Instalacja fotowoltaiki w Warszawie coraz bardziej spotyka się z dofinansowaniem, dzięki czemu możesz magazynować energię elektryczną nawet w tak dużym mieście.

Ecostacja – skorzystaj z oferty dotacji na fotowoltaikę

Dzięki dotacjom, właściwie każdy, kto posiada pewne środki finansowe może skorzystać z wybranego przez siebie programu, który pomoże mu uzyskać darmowy prąd ze słońca, ale również przyczynić się do ochrony środowiska. Dodatkowo instalacja przeprowadzana jest przez fachowców, którzy profesjonalnie zajmą się montażem paneli fotowoltaicznych.