Image Alt

Systemy fotowoltaiczne

P

opularność instalacji fotowoltaicznych na świecie zyskała przede wszystkim z uwagi  na oszczędność na rachunkach za energię elektryczną oraz minimalizowania wpływu CO2 na środowisko. W praktyce oznacza to, że jeżeli posiadasz dobrze dobraną instalację PV, która rocznie wyprodukuje ilość energii elektrycznej odpowiadającą twojemu rocznemu zużyciu rachunki za energię spadną prawie do zera, a dokładnie do wysokości opłat stałych.

Istotnym argumentem jest także niezależność, ponieważ posiadamy swój prąd i nie musimy zwracać uwagi na rosnące koszty energii elektryczne, a także niska awaryjność i bezobsługowość systemu.

Instalacje fotowoltaiczne  nie posiadają ruchomych części z tego powodu są niezawodne. Potwierdzają to długie gwarancje udzielane przez producentów poszczególnych komponentów. Najdroższe w instalacji PV, moduły fotowoltaiczne posiadają 10 letnią gwarancję na wady ukryte oraz 25 letnią gwarancję na generowaną moc. Nie wymagają również obsługi oraz działań serwisowych, wymiany elementów co oznacza, że ich użytkowanie jest bardzo tanie.

Z ecostacją jesteś eco i chronisz środowisko naturalne czerpiąc energię ze słońca.

Pracująca instalacja fotowoltaiczna nie emituje żadnego hałasu, zanieczyszczeń stałych bądź gazowych, co więcej potrzeba zaledwie 2-3 lata pracy instalacji aby została wygenerowana energia do wyprodukowania zainstalowanych modułów PV w Twoim systemie.

Instalacje PV są także bardzo ekologiczne po zakończeniu ich pracy. Produkowane moduły fotowoltaiczne podlegają recyklingowi i nie zawierają komponentów szkodliwych dla środowiska.

OZE w Polsce od 1 lipca 2016 roku funkcjonują nowe zasady produkcji energii elektrycznej przez osoby fizyczne, rolników, samorządy oraz związki wyznaniowe. System opisany w nowelizowanej ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) opiera się o bilansowanie handlowe, a dokładnie o tzw. opusty. Polegają one na bezgotówkowym rozliczeniu z zakładem energetycznym energii zużytej w budynku i wyprodukowanej z przydomowej mikro-elektrowni fotowoltaicznej. Po montażu instalacji fotowoltaicznej przez pierwszy rok produkuje ona energię elektryczną, która w części od 10-30% jest zużywana na bieżąco przez urządzenia w budynku. Pojawiające się nadwyżki są oddawane do sieci i zliczane przez licznik energii. Po roku właściciel nabywa prawo do odbioru 80% lub 70% wprowadzonej do sieci energii i nie musi kupić jej od zakładu energetycznego. Wielkość otrzymanego przez prosumenta opustu zależy od mocy instalacji. Dla 10 kW wynosi ona 1:0,8, a dla mikro-elektrowni osiągających moc do 40 kW jest to 1:0,7.

Odbierając energię w kolejnym roku pracująca instalacja produkuje energię na rok kolejny. W ustawie zagwarantowano 15 lat funkcjonowania tego systemu rozliczenia, nie określono jednak jak należy traktować nadprodukcję energii po upływie tego okresu.

Ecostacja przyłącza do sieci elektroenergetycznej w porozumieniu z lokalnym zakładem energetycznym na bazie umowy serwisowej umocowującej do działania na rzecz inwestora.  Koszty przyłączenia oraz wymiany licznika pokrywa zakład energetyczny, który na danym terenie zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej.

Doradca ecostacji pomoże dobrać odpowiednią instalację fotowoltaiczną. W ramach konsultacji wykonany zostanie audyt techniczny dla naszych Klientów w cenie pod klucz:

  • Na każde zużyte rocznie 1000 kWh energii dobrać ok. 1,25 kWp mocy instalacji
  • Na każdą wydaną 1 zł na miesięcznym rachunku dobrać 27,5 kWp mocy instalacji

SYSTEM OPUSTÓW rozliczenia roczne:

  • Instalacje do 10 kWp = można odebrać z sieci publicznej 80% oddanej energii.
  • Instalacje powyżej 10 kWp do 40 kWp = można odebrać z sieci publicznej 70% oddanej energii.

Standardowa instalacja w produkcji rocznej:

  • Budynek mieszkalny o rocznym zużyciu energii : 4500 kWh
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 5,2 kW
  • Roczna produkcja energii przez instalację fotowoltaiczną: 5096 kWh ( z 1kWp = 980 kWh)
  • Bieżąca konsumpcja energii: 30%.

Każdy projekt instalacji PV oparty jest o rzeczywiste zużycie za rok ubiegły. Projektant ecostacji w oparciu o przeprowadzony audyt i otrzymane dokumenty optymalizuje rozmieszczenie modułów, system mocowań, przyłączenie oraz zabezpieczenia instalacji PV.
Istotne jest, aby ogniwa słoneczne zostały umieszczone pod odpowiednim kątem nachylenia, który w zależności od wielu czynników może wynieść od 30° do 60°. Umożliwi to ogniwom krzemowym pozyskać wystarczającą ilość energii z promieniowania słonecznego.

Fachowy montaż ecostacji jest gwarancją długiej i niezawodnej pracy instalacji fotowoltaicznej. Sprawdzone doświadczenie naszych monterów jest gwarancją poprawności wykonanych prac. Po wykonanym montażu instalatorzy uruchomią instalację oraz dokonają analizy poprawnej pracy mikroelektrowni.

Każdą instalację fotowoltaiczną ecostacja przyłącza na podstawie umowy serwisowej do sieci energetycznej należy zgłosić do Zakładu Energetycznego. W ramach kompleksowej usługi niezbędne dokumenty są przez nas wypełniane oraz podpisywane przez uprawnionego mikroinstalatora OZE.